HIRUDOTERAPIE V PRAXI

KAREL KUČERA

 Vlastní bolest pohybového aparátu a pozdější úraz oka mě přivedl k hirudoterapii.

Ze začátku jsem se jako zkušený masér přihlásil na kurz hirudoterapie zde v Čechách. Již jsem o pijavicích něco věděl a tento kurz mě neuspokojoval. Tak jsem prostě zavolal autorce brožury, která byla součástí kurzu, paní doktorce Kuplewské do Lvova a domluvil si kurz pro výuku lékařů a zdravotních sester. Tento kurz mi zcela otevřel oči a ukázal nové cesty, jak prospět regeneraci organismu. Od té doby jezdím každý rok na týdenní stáž k doktorce Kupewské na její kliniku. Dále mám absolvovaný kurz vyššího odborného vzdělání pro lékaře - gastroenterologie - hirudoterapie v Petrohradě. Hirudoterapii aplikuji od roku 2012.

S KÝM SPOLUPRACUJI

MUDr. Jiří Landa (gynekologie, onkologie, fytologie; držitel lékařské ceny za rok 2008 v oblasti celostní medicíny) - intenzivní spolupráce

MUDr. Emil Záhumenský (podiatrie, angiologie a diabetologie)

Fyzioterapeutka Mgr. Monika Slavkovská

Fyzioterapeutka Mgr. Martina Jurčíková 

Další video o MUDr. Landovi naleznete zde

PRŮBĚH TERAPIE

Před zahájením terapie s každým klientem probíhá konzultace a na základě jeho zdravotního stavu a doporučení jeho ošetřujících lékařů předem stanovíme plán terapie. 

Na každou návštěvu je třeba si vyhradit 60 minut. Počet návštěv je individuální, ale maximálně se jedná o 15 sezení v jednom cyklu. Po každém cyklu (pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje a pacient si přeje pokračovat) následuje 1-2 měsíční přestávka. Mezi jednotlivými sezeními v rámci jednoho cyklu nesmí být více než 7 dní. Množství návštěv je dáno stanovenou diagnózou a doporučením před zahájením cyklu. 

V rámci jednoho sezení se přikládá 5 - 12 pijavic.

DOSAŽENÉ CERTIFIKACE