HIRUDOTERAPIE V PRAXI

KAREL KUČERA

 Vlastní bolest pohybového aparátu a pozdější úraz oka mě přivedl k hirudoterapii.

Ze začátku jsem se jako zkušený masér přihlásil na kurz hirudoterapie zde v Čechách. Již jsem o pijavicích něco věděl a tento kurz mě neuspokojoval. Tak jsem prostě zavolal autorce brožury, která byla součástí kurzu, paní doktorce Kuplewské do Lvova a domluvil si kurz pro výuku lékařů a zdravotních sester. Tento kurz mi zcela otevřel oči a ukázal nové cesty, jak prospět regeneraci organismu. Od té doby jezdím každý rok na týdenní stáž k doktorce Kupewské na její kliniku. Dále mám absolvovaný kurz vyššího odborného vzdělání pro lékaře - gastroenterologie - hirudoterapie v Petrohradě. Hirudoterapii aplikuji od roku 2012.

S KÝM SPOLUPRACUJI

MUDr. Jiří Landa (gynekologie, onkologie, fytologie; držitel lékařské ceny za rok 2008 v oblasti celostní medicíny) - intenzivní spolupráce

MUDr. Emil Záhumenský (podiatrie, angiologie a diabetologie)

Fyzioterapeutka Mgr. Monika Slavkovská

Fyzioterapeutka Mgr. Martina Jurčíková 

Další video o MUDr. Landovi naleznete zde

DOSAŽENÉ CERTIFIKACE

PRŮBĚH TERAPIE

Před zahájením terapie s každým klientem probíhá konzultace a na základě jeho zdravotního stavu a doporučení jeho ošetřujících lékařů předem stanovíme plán terapie. 

Na každou návštěvu je třeba si vyhradit 60 minut. Počet návštěv je individuální, ale maximálně se jedná o 15 sezení v jednom cyklu. Po každém cyklu (pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje a pacient si přeje pokračovat) následuje 1-2 měsíční přestávka. Mezi jednotlivými sezeními v rámci jednoho cyklu nesmí být více než 7 dní. Množství návštěv je dáno stanovenou diagnózou a doporučením před zahájením cyklu. 

V rámci jednoho sezení se přikládá 5 - 12 pijavic.

PÉČE O RÁNY PO PŘILOŽENÝCH PIJAVICÍCH

Krvácení

 • je normální jev, míra a délka projevuje je u každého odlišná
 • průměrná doba krvácení je 5-12 hodin, kontraindikace 30 hodin
 • čím déle krev vytéká, tím lépe a spolehlivěji se drenážují stagnační ohniska, výtok krve je pozitivní jev a je žádoucí
 • není třeba se obávat, že by člověk mohl vykrvácet, protože to, co se z rány vylučuje je převážně kožní lymfa, mezibuněčná tekutina, strusky a toxiny zabarvené krví. Proto krev nelze zastavit. Naopak se výtokem čistí organismus
 • tmavý výtok z ran je charakteristický pro několik prvních sezeních. Postupné zabarvování výtoku do ruda je známka čistění orgánu či jiného místa zdravotního problému, tzv. "odstruskování organismu".

NADMĚRNÉ KRVÁCENÍ se může vyskytnout ve dvou případech:

 • při porušení srážlivosti krve
 • při přikládání pijavice nad povrchovými cévami

ad a) lidé, kteří ví o tom, že mají poruchu krevní srážlivosti by měli zvážit, zda je hirudoterapie pro ně vhodná, rozhodně je nezbytné o tomto faktu předem informovat terapeuta

ad b) v případě prokousnuté povrchové cévy použijeme Gelaspon. Když jej nemáme k dispozici, stačí tampon napuštěný v peroxidu vodíku, který pevně přelepíme širokou lepící páskou. Popřípadě lze ránu ledovat.

NEDOPORUČUJE SE PO APLIKACI PIJAVICEMI:

 • po odpadnutí pijavice mazat ránu jakýmikoliv tekutinami, na rány se musí přikládat pouze sterilní tampony
 • pijavice dobře dezinfikuje svým sekretem místo kousnutí, není třeba používat další dezinfekce
 • je velmi důležité ránu neškrábat nehty nebo hubkou či čímkoliv jiným, jinak může dojít k infekci rány. Tuto infekci si do rány zanese pacient sám a není to chyba pijavic!!!
 • Pokud se rána zanítí déle než 24 hodin od přiložení, není to vina hirudoterapie, ale špatnou péčí o ránu po kousnutí
 • je třeba ránu převazovat vždy, když dojde k promoknutí obvazu, je nutné přiložit dodatečnou vrstvu
 • po sejmutí obvazu, kdy z rány již nic nevytéká, je dobré ránu ošetřit dezinfekcí, nalepit na ni baktericidní náplast na dalších 10-12 hodin
 • ránu lze sprchovat po 1-2 dnech, koupat po 4-6 dnech

Další informace

 • veliké skvrny (modřiny) po přisáté pijavici jsou charakteristické pro ta kousnutí, která uhodila do nejvíc problematických stagnačních ložisek
 • stopy po kousnutí mohou zůstat na kůži na několik dnů i měsíců, také na dlouhou dobu jako pigmentové nebo nepigmentové skvrny
 • v místech, kde je citlivé podkožní vazivo (oční víčka, šourek), může dojít ke vzniku hematomu, modřin
 • během léčby lze pozorovat zhoršení chronických ohnisek infekce vleklých onemocnění, což je spojené s aktivací ochranných systémů. Organismus se snaží zbavit bolestivého stavu
 • zhoršení chronických onemocnění je dobrým znamením, potvrzením boje organismu s nemocí a je povinnou etapou na cestě k uzdravení